maanantai, 27 maaliskuu 2017 13:41

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin muutoksia kaudelle 2017-18 - Mitä ja miksi?

Kirjoittanut Toimitus

Jääkiekkoliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 10.03.2017 muutoksia kilpailusääntöihin. Muutokset tulevat voimaan kaudelle 2017-18. Mitä muutettiin ja miksi?

Seuraavassa ovat oleellisimmat sääntökohdat, joihin on tullut muutoksia. Lisäksi kilpailusääntöihin on tullut tukku täsmennyksiä ja pienempiä muutoksia. Tutustu sääntöihin tarkasti!

Tekstejä on höystetty kilpailupäällikkö Pirkka Antilan taustoittavilla kommenteilla.

Muutokset kohdistuvat pääosin viiteen pääasiaan:
- Organisaatiomuutos, kilpailuvaliokunnan vastuu ja päätösvalta kaikesta lasten sarjatoiminnasta

- Räikeimpien väärinkäytösten tilkitseminen lasten sarjatoiminnassa, kuitenkin niin, että on tarkkaan harkittu, ettei aiheuta mitään ongelmia kenellekään

- Liian kiireen vähentäminen lasten sarjatoiminnassa, mm. alaikäisten pelaaminen on karannut käsistä

- Useita erilaisia helpotuksia ja ihan uusia ideoita, joilla helpotetaan haja-asutusalueiden ja pienten seurojen elinmahdollisuuksia

- Pykälät 5.3. ja 5.4. (pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa sekä pelaajaliikennesopimuksella) on kokonaan kirjoitettu ja jäsennelty uudestaan ja lisäksi vaihdettu sääntöjen järjestystä selkeyden vuoksi

4.5. Ryhmäsiirrot
Ryhmäsiirto voidaan myöntää (erillinen anomus tehtävä kilpailuvaliokunnalle ja maksettava kulloinkin voimassa oleva anomusmaksu) silloin, kun lähtöseura omalla päätöksellään lopettaa toimintansa tai lähtöseuran joku ikäluokka kokonaisuudessaan lopettaa toimintansa seuran omalla päätöksellä. Anomuksessa pitää olla puolto kummaltakin seuralta sekä selvitys ryhmäsiirtoanomuksen perusteista sekä nimilista sisältäen syntymäajat ja sportti ID:t siirrettäväksi aiotuista pelaajista.

Pirkka Antila: ”Muutettu laveammaksi ja antaa enemmän harkintavaraa oikeisiin tapauksiin. Ei enää pelaajamäärärajoitusta eikä ikäluokkarajoitusta, mutta edelleen pitää olla kyseessä joukkueen siirtyminen.”

4.9. Kasvattajakorvaus
Mikäli pelaaja siirtyy ulkomaille ennen kuin täyttää 23 vuotta tai täyttyy 90 ottelua, eikä palaa Suomeen ennen kuin täyttää 23 vuotta, lasketaan kasvattajakorvaus taulukon mukaan takautuvasti siitä kaudesta taaksepäin kun pelaaja siirtyi ulkomaille.

Pirkka Antila: ”Säännössä huomioidaan nyt paremmin se, että nuoria pelaajia menee liigan kautta NHL:ään jo ennen kuin sääntöjen määräämä 90 ottelua liigassa tulee täyteen. Täten oikeat kasvattajat jäisivät näistä ilman korvausta lähes kokonaan. On ollut säännön alkuperäinen tahtotilakin, mutta säännöstä on puuttunut selkeys.”

5.2. Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä    
C2-E2 sarjatasot

- Kenttäpelaaja voi siirtyä samassa ikäluokassa vain seuran joukkueista samalla sarjatasolla tai seuraavaan alemmalla tasolla olevaan joukkueeseen. Esimerkkejä: Jos seuralla joukkue AAA tasolla, AA tasolla ja A-tasolla, ei pelaaja voi siirtyä A-tason joukkueeseen jos on pelannut kauden aikana AAA-tasolla. Jos seuralla on joukkue AAA tasolla ja toinen joukkue A-tasolla eikä muilla tasoilla joukkueita ole, voi pelaaja siirtyä A-tason joukkueeseen.

- Kenttäpelaaja voi siirtyä nuorempaan ikäluokkaan seuran joukkueista vain siihen joukkueeseen joka pelaa nuoremmassa ikäluokassa ylimmällä tasolla seuran joukkueista. Esimerkkejä: Jos seuralla on nuoremmassa ikäluokassa enemmän kuin yksi joukkue, voi pelaaja siirtyä vain siihen joukkueeseen joka seuran nuoremman ikäluokan joukkueista pelaa ylemmällä tasolla. Jos kaikki seuran joukkueet nuoremmassa ikäluokassa pelaavat samalla sarjatasolla, voi kenttäpelaaja siirtyä kaikkiin joukkueisiin. Jos seuralla on vain yksi joukkue nuoremmassa ikäluokassa, voi kenttäpelaaja siirtyä ko. joukkueeseen sen tasosta riippumatta.

C2-D2 sarjojen lopputurnaukset/pudotuspelit
- Osallistuakseen joukkueen pudotuspeleihin tai lopputurnauksiin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna yli 50 % 1.1. jälkeisistä pelaamistaan omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen pudotuspeleihin tai lopputurnaukseen. Naispuolisten pelaajien osalta lasketaan sääntöön vain poikajoukkueissa pelatut ottelut (50 % poikajoukkueissa pelatuista otteluista).

Pirkka Antila: ”Rajoitetaan siirtyminen vain seuraavaksi alemman tason joukkueeseen tai nuoremmassa ikäluokassa parhaaseen joukkueeseen. Estetään sellaisten pelaajien käyttäminen, jotka jo pelaavat selvästi korkeammalla tasolla tai vanhemmissa ikäluokissa. Lisäksi tyttöjen osalta ei lasketa lopputurnausoikeuteen tyttöjoukkueissa pelattuja otteluita. Täten tytön ei tarvitse tehdä valintaa, vaan voi aina pelata tyttöjoukkueessa.”

5.3. Pelaajaliikennesopimus
Muut sarjat (pl. ml. naisten ja tyttöjen sarjojen väliset siirtymiset)

- Muiden sarjojen pelaajaliikennesopimus voi sisältää seurojen kaikenikäiset pelaajat ja kattaa liikkumisen kaikkien sarjojen välillä pois lukien liikkumisen Liigaan, Mestikseen, Suomi-Sarjaan ja Nuorten SM-Liigaan sekä liikkumisen naisten ja/tai tyttöjen sarjojen välillä.

Pelaajaliikennesopimuksen hyväksyminen edellyttää seuraavia asioita:
- Sopimuksella on yksi tai kaksi ns. vastuuseuraa (vastuuseurat nimettävä anomuksessa) joiden vastuulla on kokonaisuudessaan huolehtia siitä, että kaikille pelaajaliikennesopimukseen kuuluvien seurojen pelaajilla on kilpailusääntöjen mukainen pelipaikka jossakin pelaajaliikennesopimusseurojen joukkueessa.

- Seurat tekevät keskenään erillisen sopimuksen kuinka sopimuksen piirissä seurojen yhteistyötä tehdään. Seurakohtaiset vastuuhenkilöt on nimettävä. Tämä sopimus on toimitettava liitteenä pelaajaliikennesopimusta kirjattaessa.

- Kaikki muiden sarjojen pelaajaliikennesopimukset anotaan 15.5. mennessä ja toimitetaan niille Jääkiekkoliiton alueille joilla seurat sijaitsevat. Alueiden kilpailuvaliokunnat antavat lausunnon ja esittävät liiton kilpailuvaliokunnalle hyväksyttäväksi kyseiset sopimukset.

5.3. Pelaajaliikennesopimus
Kilpailuvaliokunta voi hylätä anomuksen alueen kilpailuvaliokunnan esityksestä tai seuran alueen aluehallitus voivat hylätä anomuksen. Sopimus voidaan hylätä myös kesken kauden tai sopimukseen kuuluvia sarjoja tai pelaajien liikkumista seurojen välillä voidaan rajoittaa, mikäli sopimusta huomataan käytettävän kilpailullisen edun saamiseksi missä tahansa sarjassa.

Pirkka Antila: ”Muutokset noudattavat organisaatiomuutosta, jolloin lopullinen vastuu on kilpailuvaliokunnalla. Selkeytetty mahdollisuutta hylätä sopimus myös kesken kauden ja samalla lisätty vastuita, jotta varmistetaan, että pienistä seuroista ja niiden pelaajista/joukkueiden elinkelpoisuudesta huolehditaan.
Samalla entisestään helpotettu naisten ja tyttöjen liikkumista myös muiden sarjojen sopimusten puitteissa - joustavuutta lisää entisestään.”


5.4. Pelaaminen pelaajaliikennesopimuksella eri seuroissa/joukkueissa
- Pelaajaliikennesopimus tarkoittaa pelaajien liikkumista eri seurojen joukkueiden välillä. Näin ollen jos pelaajan seurassa ei ole joukkuetta jota edustaa, ei hän voi pelata toisessa seurassa ilman seurasiirtoa. Pelaajaliikennesopimussiirrot rekisteröidään liiton järjestelmään liiton määrittelemällä tavalla. Pelaajaliikennesiirto voi olla pisimmillään rajoitettu 15.2. saakka. Tämän jälkeen voidaan pelaajaliikennesopimussiirto tehdä kauden loppuun saakka vain jos pelaajalla on sääntöjen puitteissa oikeus siirtyä pelaajaliikennesopimusseuraan siirtoajan päättyessä. Jos pelaaja ei ole edustanut lainkaan omaa seuraansa ennen siirtoajan päättyessä 15.2., ei pelaaja voi siirtyä enää loppukaudeksi toiseen seuraan pelaajaliikennesiirrolla vaan hänestä on tehtävä normaali seurasiirto.

Pirkka Antila: ”Helpotettu selvästi, ettei turhaan tarvitse tehdä toistuvia pelaajaliikennesiirtoja kauden aikana, jos siihen ei ole tarvetta. Vasta 15.2. päätös jatkuuko pelaajaliikennesiirtona, jolloin on pitänyt pelata vähintään kahdessa seurassa ja muutenkin sääntöjen mukaan 15.2. jälkeen ylipäätään mahdollisuus vaihtaa seuraa pelaajaliikennesääntöjen mukaisesti. Jos ei, niin tehdään pysyvä pelaajasiirto.”

5.4. Pelaaminen pelaajaliikennesopimuksella eri seuroissa/joukkueissa
C2-E2 sarjatasot

- Kenttäpelaaja voi siirtyä samassa ikäluokassa vain seurojen joukkueista samalla sarjatasolla tai seuraavaan alemmalla tasolla olevaan joukkueeseen. Esimerkkejä: Jos seuroilla on joukkueita AAA tasolla, AA tasolla ja A-tasolla, ei pelaaja voi siirtyä A-tason joukkueeseen jos on pelannut kauden aikana AAA-tasolla. Jos seuroilla on joukkueita AAA tasolla ja A-tasolla eikä muilla tasoilla joukkueita ole (esimerkiksi AA-tasolla), voi pelaaja siirtyä A-tason joukkueeseen.

- Kenttäpelaaja voi siirtyä nuorempaan ikäluokkaan toisen seuran joukkueista vain siihen joukkueeseen joka pelaa nuoremmassa ikäluokassa ylimmällä tasolla sen seuran joukkueista johon siirtyy. Esimerkkejä: Jos seuralla on nuoremmassa ikäluokassa enemmän kuin yksi joukkue, voi pelaaja siirtyä vain siihen joukkueeseen joka seuran nuoremman ikäluokan joukkueista pelaa ylemmällä tasolla. Jos kaikki seuran joukkueet nuoremmassa ikäluokassa pelaavat samalla sarjatasolla, voi kenttäpelaaja siirtyä kaikkiin joukkueisiin. Jos seuralla on vain yksi joukkue nuoremmassa ikäluokassa, voi kenttäpelaaja siirtyä ko. joukkueeseen sen tasosta riippumatta.

C2-D2 sarjojen lopputurnaukset/pudotuspelit
- Osallistuakseen joukkueen pudotuspeleihin tai lopputurnauksiin kenttäpelaajalla tulee olla pelattuna yli 50 % 1.1. jälkeisistä pelaamistaan omista sarjaotteluistaan kyseisessä joukkueessa. Kenttäpelaaja saa osallistua vain yhden joukkueen pudotuspeleihin tai lopputurnaukseen. Naispuolisten pelaajien osalta lasketaan sääntöön vain poikajoukkueissa pelatut ottelut (50 % poikajoukkueissa pelatuista otteluista).

Pirkka Antila: ”Sama kuin samassa seurassa pelattaessa, estetään sellaisten pelaajien käyttö, jotka pelaavat vanhemmissa ikäluokissa tai selvästi ylemmällä tasolla. Samoin tyttöjen lopputurnausoikeuteen lasketaan vain poikien pelit, ei tytöissä pelaamista.”

5.5. Yhteisseura- ja yhteisjoukkuesäännöt
Yhteisseurasäännöt

- Kaksi eri seuraa, joilla on pelaajamäärän vähyyden vuoksi vaikea muodostaa eri ikäluokkiin omia joukkueita, voi anoa kilpailuvaliokunnalta yhteisseurastatusta. Tällöin seurojen kaikki pelaajat käsitellään kuin olisivat samaa seuraa ja heidän pelaamistaan eri joukkueissa säätelee saman seurayhteisön säännöt.

Pirkka Antila: ”Haja-asutusalueilla ja pienille seuroille mahdollisuus kytkeä urheilutoiminta yhteen ja siten samat edustusoikeussäännöt kuin olisivat samaa seuraa.”

Yhteisjoukkuesäännöt
- Kaksi eri seuraa voi anoa kilpailuvaliokunnalta jonkun ikäluokan yhteisjoukkueelle yhteisjoukkuestatusta ikäluokan pelaajamäärän vähyyden vuoksi. Yhteisjoukkuetta voi anoa vain, jos seuroilla ei ole kummallakaan muita joukkueita samassa ikäluokassa. Tällöin kummankin seuran pelaajat voivat pelata ko. yhteisjoukkueessa, kuin olisivat saman seuran joukkue. Joukkuetta hallinnoi jompikumpi seura ja se ilmoitetaan sarjaan saman seuran joukkueena. Toisen seuran edustusoikeuden omaaville pelaajille (pelaajat nimetään anomuksen yhteydessä, eikä niitä kauden aikana voi lisätä eikä poistaa) myönnetään vapaa edustusoikeus ko. joukkueeseen. Seuran A pelaajat eivät voi edustaa seuran B muita joukkueita tämän säännön nojalla.

Pirkka Antila: ”Kahden seuran yhteisjoukkueelle helpotus, ettei tarvitse tehdä pelaajaliikennesiirtoja, eikä tule kuluja.”

5.8. Kaksoisedustus
Naiset ja tytöt

- Kaksoisedustuksen saanut pelaaja voi edustaa kaikkia niitä seuroja naisten tai tyttöjen sarjoissa joihin edustusoikeus kaksoisedustusseurassa edellyttää, ml. pelaaminen pelaajaliikennesopimuksen puitteissa. Samalla kaudella pelaamisen aloittanut (ensimmäinen pelipassi) pelaaja voi saada kaksoisedustuksen, mikäli omassa ikäluokassa ei ole tyttöjen joukkuetta.

Pirkka Antila: ”Lavennetaan edelleen tyttöjen ja naisten edustusoikeuksia eri tilanteissa, jotta joukkueita saadaan kasaan.”

6.4. Sarjojen tärkeysjärjestys
- Mikäli liiton maajoukkueet tai liiton määräämät ottelut tarvitsevat kenttävuoroja, ne on asetettava etusijalle ennen seurojen (myös muiden) samanaikaisia muita tilaisuuksia kuin sarjaotteluita.

- Kunkin sarjan karsinnat, alkusarjat ja pudotuspelit ovat tärkeysjärjestyksessä varsinaiseen sarjaan verrattavassa asemassa. Otteluiden alkamisajat määritellään seurojen jäävuorojen mukaan, mutta kaikki sarjaottelut on asetettava etusijalle harjoitustapahtumiin nähden. Alla olevista kategorioista huolimatta seuran on asetettava alkamisaikoja valittaessa etusijalle ne ottelut joissa vastustaja saapuu kauimpaa. Kategorian sisällä sarjat ovat tasa-arvoisia.

Sarjojen tärkeysjärjestys seuran sisäisiin kenttävuoroihin nähden on seuraava:
- 1. kategoria: Maaottelut ja liigaottelut
- 2. kategoria: Mestis, Nuorten SM-liiga
- 3. kategoria: Naisten SM-sarja, Suomi-sarja, Nuorten Mestis, B-nuorten SM-sarja
- 4. kategoria: Naisten Mestis, II divisioona, C-nuorten SM-sarja, B2-nuorten SM-sarja, B-nuorten Mestis, Nuorten Suomi-Sarja
- 5. kategoria: Naisten Suomi-Sarja, B2-nuorten Mestis, C-nuorten Mestis, B-nuorten Suomi-Sarja, C-nuorten Suomi-Sarja, Nuorten Aluesarja
- 6. kategoria: C2 AAA sarja, B-nuorten Aluesarja, C-nuorten Aluesarja
- 7. kategoria: muut sarjat

6.18. Erityissäännöt E-juniorien sarjoissa
6. Pienet rangaistukset

- Pienen rangaistuksen kestoaika on yksi (1) minuutti. Rangaistuksen päätyttyä rangaistu pelaaja menee vaihtoaitioonsa, ellei ole hänen pelivuoronsa. 

Pirkka Antila: ”Maksimoidaan 5-5-peli ja peliaikaa lapsille, vähemmän merkitystä yv-harjoittelulle tässä iässä. Samalla poistettu kolmen rangaistuksen aiheuttama pelistä poistaminen.”

6.18. Erityissäännöt E-juniorien sarjoissa
9. Joukkuerangaistukset ja maalivahdin rangaistukset

- Joukkuerangaistuksia tai maalivahdin rangaistuksia ei kärsi kukaan kenttäpelaajista rangaistusaitiossa, vaan rangaistuksen päätyttyä rangaistun pelaajan joukkue laittaa kentälle seuraavan pelivuorossa olevan pelaajan.

Pirkka Antila: ”Lapset pois kärsimästä kenenkään muun rangaistuksia - kaikille peliaikaa.”

6.19. Erityissäännöt D-juniorien sarjoissa
1. Joukkuerangaistukset ja maalivahdin rangaistukset

- Joukkuerangaistuksia tai maalivahdin rangaistuksia ei kärsi kukaan kenttäpelaajista rangaistusaitiossa, vaan rangaistuksen päätyttyä rangaistun pelaajan joukkue laittaa kentälle seuraavan pelivuorossa olevan pelaajan.

2. Isot rangaistukset sekä ottelurangaistukset
- Ison rangaistuksen ( 5 min ) saanut pelaaja saa automaattisesti pelirangaistuksen ja hänet poistetaan ottelusta loppuajaksi.  Joukkue pelaa 5 minuutin ajan vajaalukuisena, mutta rangaistusaitioon ei laiteta sijaista kärsimään rangaistusta.

- Ottelurangaistuksen saanut pelaaja poistetaan ottelusta. Ottelurangaistus aiheuttaa myös 5 minuutin vajaalukuisuuden. Joukkue pelaa 5 minuutin ajan vajaalukuisena, mutta rangaistusaitioon ei laiteta sijaista kärsimään rangaistusta. Kun 5 min. rangaistus on kulunut loppuun, laittaa rangaistun pelaajan joukkue seuraavan pelivuorossa olevan pelaajan.

Pirkka Antila: ”Myös D-junnuista pois turhat kärsimiset.”

7.15. Yli-ikäiset pelaajat
C2- ja nuorempien juniorien sarjat

- F- ja E-junioreissa saa pelata 2 vuotta vanhempi pelaaja, mikäli ko. pelaaja on aloittanut pelaamisen (ensimmäinen pelipassi) samalla tai edellisellä kaudella.
- D-junioreissa (pojat) ja D-tytöissä ja nuoremmissa (tytöt) saa pelata 2 vuotta vanhempi pelaaja, mikäli pelaaja on aloittanut pelaamisen (ensimmäinen pelipassi) samalla, edellisellä tai sitä edellisellä kaudella.

- D1 ja nuorempien sarjoissa seura, jolla on kahta perättäistä ikäluokkaa kohti niin vähän pelaajia että on mahdotonta saada perustettua yhtä joukkuetta/ikäluokka voi anoa poikkeuslupaa (alueen kilpailuvaliokunta käsittelee ja esittää liiton kilpailuvaliokunnalle) peluuttaa useampia yli-ikäisiä pelaajia.

Pirkka Antila: ”Myöhään aloittaville oikeus pelata kaksi vuotta nuoremmissa. Lisäksi mahdollisuus käyttää yli sallitun yli-ikäisiä, jos sen ikäisillä ei ole seurassa joukkuetta lainkaan - kaikki pääsevät pelaamaan.”

7.15. Yli-ikäiset pelaajat
10. Naiset ja tytöt

Naispuolinen pelaaja saa edustaa kolme (3) vuotta nuorempaa ikäluokkaa pelatessaan poikien sarjassa, mikäli on aloittanut pelaamisen (ensimmäinen pelipassi) samalla, edellisellä tai sitä edellisellä kaudella. Tällaista pelaajaa ei lasketa Y-pelaajakiintiöön poikien joukkueessa.

Pirkka Antila: ”Myöhään aloittaville tytöille oikeus kolme vuotta nuorempiin poikiin, jotta löytyy entistä helpommin joukkue ja pääsevät mukaan pelaamistoimintaan.”

7.16. Yli-ikäisiä pelaajia koskevat säännöt
C2-E2-nuorten alimmalla sarjatasolla pelaavat yli-ikäiset pelaajat saavat edustaa myös oman seurayhteisönsä oman ikäluokan joukkuetta, mikäli seuralla on kummassakin ikäluokassa vain yksi joukkue.

Pirkka Antila: ”Helpottaa entisestään joukkueiden muodostamista seuroissa, joissa on vähän harrastajia.”

7.17. Ala-ikäiset pelaajat
- D1-D2 juniorien sarjoihin osallistuvassa joukkueessa saa pelata enintään viisi (5) nuorempien ikäluokkien kenttäpelaajaa ottelua kohti. Maalivahteja ei ole rajoitettu. E1-F2 juniorien sarjoihin osallistuvassa joukkueessa saa pelata enintään kolme (3) nuorempien ikäluokkien kenttäpelaajaa ottelua kohti. Maalivahteja ei ole rajoitettu.

- D1 ja nuorempien sarjoissa seura, jolla on kahta perättäistä ikäluokkaa kohti niin vähän pelaajia että on mahdotonta saada perustettua yhtä joukkuetta/ikäluokka voi anoa poikkeuslupaa (alueen kilpailuvaliokunta käsittelee ja esittää liiton kilpailuvaliokunnalle) peluuttaa useampia alaikäisiä pelaajia.

Pirkka Antila: ”Rajoitetaan liian nuorina liian monien pelaamista ikäistään vanhemmissa. Lisäksi samalla, kuten Y-pelaajien osalta, mahdollistetaan enemmän ala-ikäisiä, jos seuralla ei ole perustaa nuoremman ikäluokan joukkuetta lainkaan.”