Leijonat.fi

     

Juniorityö - Kiekkotaitoja ja kasvatustyötä

Harri Nummela. Harri Nummela.

Suomalaisten jääkiekkojunioreiden taloudelliseen tukemiseen saatu uusi vuosittain toistuva miljoonan euron lahjoitus on suurenmoinen asia suomalaisen jääkiekon kannalta. Uusi tukirahastomme ja siihen tehty lahjoitus lisäävät merkittävästi mahdollisuuksiamme antaa taloudellista tukea jääkiekkoa harrastavien nuorten perheille.


Mittava taloudellinen tuki lajin harrastajille toivottavasti tulee rohkaisemaan uusia junioreita mukaan hyvän liikuntaharrastuksen piiriin. Lahjoituksesta, sen taustoista ja jääkiekon tukijärjestelmästä voi lukea lisää mm. Leijonat.fi -verkkosivuilta.

Suomalainen jääkiekko on strategiassaan asettanut keskeiseksi päämääräkseen jääkiekkoperheen monipuolisen kasvattamisen. Pyrkimyksenä ei kuitenkaan ole ainoastaan lajin pelaaja- ja harrastajamäärän lisääminen, vaan kasvattamisella on meille päämääränä laajempikin sisältö.

Tunnemme nimittäin lajin piirissä suurta vastuuta siitä että jääkiekkotaitojen opettamisen ohella annamme kasvatustyöllämme suomalaisille nuorille myös muita tärkeitä elämän eväitä. Kaikista ei tarvitse eikä voi tulla huippupelaajia, mutta kaikista nuorista voi kasvaa tasapainoisia ja kestävän arvopohjan omaavia kansalaisia. Siihen suomalainen jääkiekkoperhe haluaa ja voi toiminnallaan merkittävässä määrin vaikuttaa.

Jääkiekon seura- ja junioritoiminta suuntaakin tulevaisuuteen vahvaan arvopohjaansa nojaten. Arvopohjamme ytimeksi olemme määritelleet neljä arvoa jotka ovat kunnioitus, yhteisöllisyys, hauskuus ja erinomaisuuden tavoittelu.

Näitä arvoja opetamme ja korostamme lajin harrastajille aivan nuorimmista ikäluokista alkaen.

Kunnioituksen merkitystä korostamme ehkäpä kaikkein tärkeimpänä arvona. Pyrimme siihen että kunnioitus joukkuekavereita, vastustajia, valmentajia, erotuomareita ja kaikkia muita lajitoimijoita kohtaan näkyy arjessa sekä kaukalossa että sen ulkopuolella. Yhteisöllisyyteen puolestaan tiivistyy jääkiekon perimmäinen olemus - jääkiekko on joukkuelaji, jonka piirissä kaikki ovat osa suurta jääkiekkoperhettä. Uskomme erityisesti siihen, että nuoruuden opit yhdessä toimimisesta joukkuelajin piiristä ovat mitä parhainta valmennusta tulevaa aikuisiän elämää varten.

Hauskuus on puolestaan arvo jota ei voi ottaa nuorisourheilussakaan itsestään selvyytenä. Jotta jääkiekko ja sen harrastajat voivat hyvin, pitää tekemisen olla hauskaa. Ja totta kai, se mitä tehdään, tehdään kunnolla. Siitä meitä muistuttaa erinomaisuuden tavoittelu yhtenä arvonamme.

Suomalainen jääkiekkoperhe tekee ponnekkaasti työtä sen eteen, että kaikkien lajista kiinnostuneiden lasten ja nuorten olisi mahdollista harrastaa jääkiekkoa haluamallaan tavalla. Haluamme säilyttää jääkiekon pelinä, jota harrastetaan ympäri Suomen niin kasvukeskuksissa kuin muuallakin maassa, perheen taloudelliseen asemaan katsomatta.

Haluan lämpimästi kiittää niitä tahoja, jotka ovat toiminnallaan tehneet mahdolliseksi tänään julkaistun uuden merkittävän askeleen jääkiekon harrastusmahdollisuuksien turvaamisen saralla. Nämä kiitokset haluan esittää suomalaisen jääkiekon sekä ennen kaikkea suomalaisten lasten ja nuorten puolesta. 

Rohkenen toivoa, että nyt tehty avaus saisi jatkoa ja seuraajia niin jääkiekon kuin muidenkin lajien piirissä. Tuki suomalaisen urheilun tekemälle kasvatustyölle on aina myös merkittävä tuki suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamiselle!

- Harri Nummela
Suomen Jääkiekkoliiton puheenjohtaja

 

 Suomen Jääkiekkoliiton yhteistyökumppanit: