Leijonat.fi

     

Alueen kevätkokous pidetään Kuortaneen Urheiluopiston hotellin koulutustiloissa 16.04.2016 klo. 13:30 alkaen. Valtakirjojen tarkistus 13:20 alkaen.

Ennen keväkokousta on sarjojen kehittämisseminaari pidetään 16.04.2016 Kuortaneen Urheiluopistolla ( hotelli ) klo. 10:00 alkaen.
Tilaisuuteen voi vapaasti osallistua !
Tilaisuudessa muokataan ja päätetään tulevankauden sarjat !

Tule ja Vaikuta !

Tervetuloa !


SJL / Keskimaa

Saarijärvi 22.02.2016

Kokouskutsu

Alueen kevätkokous pidetään Kuortaneen Urheiluopiston hotellin koulutiloissa 16.04.2016 klo. 13:30 alkaen. Valtakirjojen tarkistus 13:20 alkaen.

Sarjojen kehittämisseminaari alkaa klo. 10:00.

 

1§. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkistajat.

2§. Todetaan edustettuina olevat liiton ja alueen jäsenvelvoitteet täyttäneet seurat sekä  valtakirjojen laillisuus.
3§. Todetaan kokouksen laillisuus.

4§. Käsitellään kuluneen kauden kilpailukertomus, johon valiokunnat ja toimihenkilöt ym. osa-aluevastaavat liittävät kertomuksensa.
5§. Käsitellään edellisen tilivuodentoiminta- ja tilikertomus sekä esitellään toiminnan tarkastuskertomus. sekä päätetään sen lähettämisestä liitettäväksi SJL:n toiminta- ja tilikertomukseen.
6§. Esitetään liittovaltuustolle vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden aluehallitukselle.
7§. Käsitellään aluehallituksen esitys tulevan kauden koulutus-, valmennus- ja kilpailutoiminnasta.
8§. Vahvistetaan osanottomaksut seuraavaa sarjakautta varten.
9§. Päätetään valittavien aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.
10§. Valitaan aluehallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
Erovuorossa puheenjohtaja Matti Ranta sekä jäsenet Vesa Toivanen, Jukka Bärlund ja Mari Parkkali. Varajäsenistä erovuorossa on Jari Rytkönen. Aluehallituksessa jatkavat Heikki Louhivaara, Kari Mänty ja Johnny Lindqvist.Muiden varajäsenten järjestys: 1.Bernt Storbacka, 2. Lasse Pettersson ja 4. Hannu Jokinen
11§.    Nimetään ehdokkaita liiton valiokuntiin ja muihin elimiin, joissa alue haluaa olla edustettuna.
12§. Päätetään muista esityslistalla olevista asioista. Palkittavat:
13§. Kokouksen päättäminen.

 

Valtakirja kevätkokoukseen

 

Täten valtuutan _________________________________________________

 

Käyttämään puhe- ja äänioikeutta SJL:n Keskimaan alueen kevätkokouksessa Kuortaneen Urheiluopistolla 16.04.2016

 

__________________________________________   ___ /  ___ 2016

allekirjoitus

 

Sarjojen kehittämisseminaari pidetään 16.04.2016 Kuortaneen Urheiluopistolla ( hotelli ) klo. 10:00 alkaen.

Tilaisuuteen voi vapaasti osallistua !

Tilaisuudessa muokataan ja päätetään tulevankauden sarjat !

Tule ja Vaikuta !

Tervetuloa !

Lataa Liitteet:
Viimeksi muutettu


Suomen Jääkiekkoliiton yhteistyökumppanit: